Conceptie noua despre etiopatogenia anomaliilor dento-maxilare

ION ILUŢA
Catedra de Chirurgie oro-maxilo-faciala pediatrica,pedodontie si ortodontie, USMF „N.TESTEMIŢANU”

Summary
The author exposes a new conception about the etiopathogenesis of dento-maxillary anomalies. He shows that the leading factor in the development of dento- maxillary anomalies is the disproportional growth and development of dento- maxillary system caused by accelerations of physical growth. Disproportion in growth and development involves morph functional disturbances the latter being the factor that favors the worsening in the dento-maxillary system imbalance.
The system analysis of factors and phenomen at the level of population, organism, separate organs as well as morphogenesis allows to explain the high frequency and increase of dento-maxillary anomalies caused by accelerations in physical development.

Studiile efectuate referitor la răspîndirea anomaliilor dento-maxilare demonstrează, că frecvenţa lor este înaltă şi în continuă creştere. Cauza acestui fenomen a fost expusă mai mulţi ani în urmă de V.Ocuşco (1) şi I.Iluţa (3).
Actualmente ştiinţa ortodontică argumentează apariţia anomaliilor dento-maxilare printr-o multitudine de factori atît de origine locală, cît şi de origine generală. În acelaşi timp, unii şi aceeaşi factori potrivit studiilor, pot influenţa apariţia diverselor anomalii. Accentul etiopatogeniei anomaliilor dento-maxilare este bazat pe fenomenul multifactorial ceea ce provoacă discuţii contradictorii şi anume, care sunt factorii determinaţi şi favorizanţi, care influenţează anomaliile dento-maxilare.
Variabilitatea multiplelor factori şi fenomene, care provoacă anomalii dento-maxilare, precum şi creşterea frecvenţei anomaliilor poate găsi lămurire folosind metoda de „analiză în sistem”, propusă de V.Ocuşco (2), referitor la cauzele cariei dentare. Analiza în sistem permite să evidenţiem diverse fenomene şi factori referindu-se separat la diferite niveluri ale sistemei şi anume; la nivelul de populaţii, organism, organ şi, deasemenea morfogeneză.
Astfel, la nivelul de populaţii, factorul determinant al anomaliilor dento-maxilare este disproporţia de dezvoltare şi creştere a aparatului dento-maxilar, cauzată de dezvoltarea accelerată somatică şi erupţia accelerată dentară, ca unul din componente al acestui fenomen. Disproporţia scheletală influenţează dezvoltarea şi creşterea dezarmonioasă a masivului maxilo-facial. La rîndul său, modificările de dezvolatre şi creştere de ritm, de poziţie, de direcţie acţionează la normalitatea funcţiilor sistemului neuro-muscular, ultimii la rîndul lor provoacă şi agravează tulburări de dezvoltare şi creştere dento-maxilară.
La nivel de organism, erupţia accelerată a dinţilor determină disproporţia dintre sistemul dentar şi masivul maxilo-facial, cauzată de lipsa de sincronizare între cele două dentiţii şi cele a scheletului; cele două sisteme – osos şi dentar, fiind complet independente. Modificările de ritm şi succesiune a erupţiei dentare majorează această disproporţie. De asemenea, persistenţa factorilor favorizanţi locali ca; disfuncţiile aparatului dento-maxilar, obiceiurile vicioase agravează dezechilibrul aparatului dento-maxilar.
La nivel de organ, dezarmonia dento-maxilară este influenţată de persistenţa disproporţiei între dimensiunile mezio-distale a dinţilor permanenţi şi perimetrul arcadelor alveolare. În acelaş timp, asincronismul dintre vîrsta biologică osoasă şi erupţia dentară provoacă retardarea de dezvoltare şi creştere a arcadelor denatre, influenţată de individualitatea şi independenţa de creştere şi dezvolare a acelor două sisteme- procesului alveolar şi dentar. La rîndul ei, caria dentară epidemică, provocată de accelerarea erupţiei dentare, duce la pierderi precoce masive a dinţilor ceea ce agravează disproporţia prin migrarea dinţilor. Evident, că această disproporţie antrenează, la rîndul său, şi dezechilibrul morfo-funcţional.
La nivel de morfogeneză- bioritmul accelerat de dezvoltare şi creştere scheletală, inclusiv a masivului maxilo-facial, programat de fenotip, necesită o asigurare energetică şi plastică adecvată pentru remodelarea permanentă a osului, fenomen prezent pe parcursul vieţii. Aceste mecanisme de sinteză, transportare, asimilare conform comandei ”biologice” accelerate pot fi „constrînse”, ceea ce poate să se manifeste prin dezechilibrarea lor şi, ca urmare, poate duce la tulburări de creştere a matricii şi încărcări minerale a osului, procese necesare pentru remodelarea permanentă a scheletului. Ţesutul osos devine, prin urmare, inmaturizat şi poate fi supus uşor tulburărilor de dezvoltare.
Aşadar, factorul determinant în apariţia anomaliilor dento-maxilare este disproporţia de dezvoltare şi creştere a aparatului dento-maxilar, cauzată de dezvoltarea accelerată somatică şi erupţia dentară accelerată. Prin aceste fenomene se lămureşte frecvenţa înaltă şi în puternică ascendenţă în condiţiile lumii contemporane. Excepţie fac parte anomaliile dento-maxilare de geneză generală, condiţionate de factoriconcreţi: ereditari, endocrinici, dismetabolici.
Bibliografie
1. Окушко В.Р., Антропологические аспекты, проблемы кариеса зубов и парадантоза. Автореф.,д.м.н.; Кишинев, 1971.
2. Окушко В.Р., Системный анализ проблемы кариеса зубов. Труды III сьезда стоматологов РСФСР., – Волгоград, 1976, 29-31.
Илуца И.Н., Связь патологии зубо-челюстной системы с признаками ускорения физического развития. Автореферат, дисс…к.м.н., Киев, 1979.

Comments are closed.